پاورپوینت چرخه کربس

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت چرخه کربس را مشاهده می نمایید.
پاورپوینت چرخه کربس
جزییات بیشتر+دانلود

.

دانلود پاورپوینت با موضوع چرخه کربس

در قالب ppt ودر122اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

هدف اصلی

ساخت ATP

ساختNADH

ساختFADH2

به برخی کربوهیدرات ها برای شروع به کار نیاز دارد

محل انجام

Glycolysis در سیتوزول

Krebs در ماتریکس (فضای درونی) میتوکندری

ویژگی های میتوکندری

غشای خارجی نسبتاً نفوذپذیر است

غشای داخلی تنها نسبت به موادی که دارای ناقل های اختصاصی در آن هستند نفوذپذیر است.

مثال:

نسبت به NADH and FADH2 نفوذ ناپذیر است

نسبت به پیروات نفوذپذیراست (با کمک ناقل)

اختصاصی شدن در میتوکندری(Compartmentalization)

کربس در ماتریکس

گلیکولیز در سیتوزول


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود