پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد)گرگان

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد)گرگان را مشاهده می نمایید.
میدان سرخواجه گرگان,طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد)گرگان
جزییات بیشتر+دانلود

پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد) تا ابتدای خیابان هفت دستگاه گرگان در 44 اسلاید به همراه طراحی های سه بعدی

طبق نقشه کاربری های میدان سرخواجه ( 15 خرداد ) و اطراف آن عمده ترین کاربری های تجاری خدماتی در مقیاس شهر و منطقه تشکیل میدهند . بیشترین و موثر ترین فضا را مراکز تجاری ، خدماتی و بانک ها به خود اختصاص داده اندکه این مسءله در کیفیت برداشت مردم از فضا میدان به عنوان یک فضای تبادل ارزی موثر است.

طبق نقشه کاربری اراضی ، کاربریهای اطراف میدان در طبقات اول بیشتر تجاری و خدماتی بوده است.

به دلیل موقعیت خاص و مناسب میدان از لحاظ اقتصادی ، بدنه اصلی میدان و خیابان های منتهی به آن بیشتر به کاربریهای تجاری و لایه پشتی آنها در امتداد کوچه ها به کاربری مسکونی اختصاص یافته است.

فهرست شماره صفحه

میدان 15 خرداد در آینه تاریخ 3

مقدمه 4

موقعیت میدان 15 خرداداد 5

عناصر متجانس میدان 6

محور عملکردی 10

کاربری اراضی 11

مکان و رفتا 19

مقایسه میدان در طول روز و شب 25

امنیت در محدوده میدان 26

تاسیسات شهری 27

تجهیزات شهری 29

عناصر الحاقی 30

حمل و نقل 31

دسترسی ها 33

محورزیبا شناختی 34

خط آسمان 36

محورزیست محیطی 37

اقلیم 38

زباله های اطراف میدان 39

ترافیک 41

عناصر تعدیل هوا 42

طرح پیشنهادی به صورت سه بعدی از میدان و خیابانهای اطراف و خیابان سرخواجه 44


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود